3 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Разпределение на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г. и за стопанската 2020-2021 г.

Съгласно Решение № 46-10 от 26.02.2019 г. и Решение №5-15/28.02.2020 г. на Общински съвет град Добрич

общински поземлен фонд Мери пасища стопанска година 2019-2020 и 2020-2021
одобрен

Разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

Пасища и мери от общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич за стопанската 2017/2018 г., съгласно Решение № 17-12/28.02.2017 г. на Общински съвет град Добрич

индивидуално ползване мери общински поземлен фонд пасища
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства за Община град Добрич към м. септември 2017 г.

пчелини и пчелни семейства