1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Любимец

Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

земеделие