57 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
Терени  общинска собственост  регистър 
одобрен

База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

Данните се актуализират на годишна база. Актуална информация за био производителите, преработвателите и търговците може да се следи на адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/

биологично земеделие земеделие регистър
одобрен
одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Контрол лица регистър съответствие РМС 54/2019 МЗХГ биологично разнообразие
одобрен
одобрен

Публичен регистър на земеделските стопани

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 30.09.2020 г. в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

земеделски монтана одз публичен регистър РМС 214/2016 стопани
одобрен

Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазар (№ 12)

Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазар (№ 12)

европейски площи публичен регистър РМС 435/2020 МЗХГ ГМ растения пазар