373 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на домашните любимци - Кучета 2018 10.12.2018 г. –Села

Регистър на домашните любимци - Кучета 2018 10.12.2018 г. –Села

одобрен

СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019 - 2020 година

Регистрите водени в Община Разград са по вид ползване

земеделие общинска собственост Община Разград
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.