613 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Регистрирани на територията на област Пазарджик животни по видове към 30.09.2020 г. ; По реда на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

видове животни одз Пазарджик РМС 214/2016 регистрирани брой