541 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.11.2020 г.

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.11.2020 г.

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска РМС 214/2016 горска техника и машини за земни работи към 30.11.2020 г.
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 30.09.2020 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград земеделска и горска техника одз РМС 214/2016
одобрен

Земеделска техника Ловеч към 30.11.2020г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.11.2020 г.

земеделска одз техника РМС 214/2016 Ловеч
одобрен