350 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост от Община Златарица.

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян

одобрен