350 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за календарната 2018 г. от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - Благоевград

Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за календарната 2018 г. от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - Благоевград

одобрен
одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

одобрен

Регистър на производствените марки.

Регистър на производствените марки на територията на Регионална дирекция по горите - гр. Русе.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

разрешителни за ползване на воден обект
одобрен