613 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Плевен животни по видове

видове животни информация одз плевен територия РМС 214/2016 регистрирани брой
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017-2018г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2017-2018г.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 размер София град