350 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл.52, ал.1, т.3, буква "а" на ЗВ.

одобрен

Регистър на язовирите в Община Маджарово

Регистър на язовирите на територията на Община Маджарово.

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в община Сливен

Регистър на земеделски земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем, актуален към 14.03.2019 г.

земи наем общинска отдадени собственост
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в община Сливен

Регистър на отдадени под наем пасища, мери и ливади общинска собственост, актуален към 14.03.2019 г.

индивидуално ползване мери ОПФ пасища разпределение
одобрен

Регистъри на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и под наем

Регистрите са актуални към 31.12.2018г.

Община Разград Земеделие и селско стопанство
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 28.02.2019 г.

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи на територията на Област Монтана към 28.02.2019 г.

Броя на регистрираната земеделска горска техника и машини за земни работи