589 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2016г.

горска техника земеделска Сливен
одобрен

Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем
одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие" Силистра

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра към 30.06.2016

горска одз Силистра статистика техника РМС 214/2016 змеделска
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

2015 годишно икономика плащане рентно средно РМС 214/2016 ОДЗ Силистра година
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията на ОДЗ Добрич техника по видове.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Добрич земеделска и горска техника към 30.06.2016 г. от 31.12.2015г.

земеделска техника
одобрен

средното годишно рентно плащане-2015/2016

Размер на средното годишно рентно плащане за земеделските земи за всяко землище от общините в област Велико Търново за предходната 2015 година

рентно плащане за земеделските земи