17 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ КЪМ 01.03.2019 г.

ОБЩИНСКИ РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ КЪМ 01.03.2019 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2018 г.

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

Регистър за разрешения на ПУП към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.

Регистър на техническите паспорти на строежите към 01.03.2019 г.