12 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен
одобрен
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар за землищата в област Перник

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата на област Перник за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар

земеделие
одобрен

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник