499 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ