4 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Средно годишно рентно плащане за област Враца 2019-2020 година

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанска 2019-2020 година, изразено в лева на декар.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 Враца
одобрен

Информация за земеделска техника от 31.07.2019 до 31.07.2020 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Враца земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31 юли 2020г.

видове земеделска одз техника РМС 214/2016 Враца регистрирана
одобрен

Информация за земеделска техника от 31.07.2018 до 31.07.2019 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Враца земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31 юли 2019г.

видове земеделие земеделска одз техника РМС 214/2016 Враца регистрирана отчислена