18 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 2018 г.

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие към 01.03.2019 г.

Регистър на търговските дружества с общинско участие към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на социалните институти и услуги към 01.03.2019 г.

Регистър на социалните институти и услуги към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост към 01.03.2019 г.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи към 01.03.2019 г.

Регистър на рекламно-информационните елементи към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация към 01.03.2019 г.