2 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията на ОДЗ Добрич техника по видове.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Добрич земеделска и горска техника към 30.06.2016 г. от 31.12.2015г.

земеделска техника
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2018 година.