32 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен
непроверен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.