20 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване към 01.03.2019 г.

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

Публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2018 г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2018 г.