239 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове

Списъкът на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове съдържа информация за регистрираните пунктове на територията на Република България.

храни
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи