520 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)

селско стопанство помощи ЕК
одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Контрол регистър производство РМС 54/2019
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.10.2020 година.

горска горска техника земеделска земеделска техника земни работи машини за земни работи РМС 214/2016 ОДЗ Пловдив
одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.10.2020 г.

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.10.2020 г.

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска РМС 214/2016 горска техника и машини за земни работи към 31.10.2020 г.
одобрен

Регистър на операторите, транспортиращи фуражи съгласно чл. 17е, ал. 2 от Закона за фуражите, във връзка с чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите

Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183_2005 и чл. 17е от Закона за фуражите

РМС 436/2017