372 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Угърчин

Регистър на пчелини и пчелни семейства

селско стопанство
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Бобов дол

Регистър на пчелини и пчелни семейства

пчелини пчелни семейства
одобрен
одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2016-2017

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2016/2017 в левове на декар, определено съгласно §2е, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ, въз основа на предоставената информация от Общинските служби по „Земеделие, изчислени на база повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба.

рентно плащане