482 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

земеделие
одобрен

Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Угърчин

Регистър на пчелини и пчелни семейства

селско стопанство
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Бобов дол

Регистър на пчелини и пчелни семейства

пчелини пчелни семейства
одобрен
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

стопански дейности