466 намерени резултата

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2019г.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2018г.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2017г.