62 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
Терени  бутилирани  община лозница  обекти  трапезни  Роман  регистър 
одобрен

Регистър на обектите за съхранение на зърно

Регистър на ОСЗ (№28)

зърно обекти регистър МЗХГ съхранение
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Ловеч

обекти одз регистър РМС 435/2020 Ловеч предназначение променено
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански планове и програми

Регистър на одобрени горскостопански планове и програми в обхвата на РДГ Сливен

одобрени планове програми регистър Сливен РМС 214/2016 РДГ горскостопански