138 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.12.2021 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград към 31.12.2021 г.

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър РМС 435/2020 неземеделски нужди промяна на преднзначението
одобрен

Регистър на търговските обекти

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър на общинските имоти в Община Мизия

имоти община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Мизия
одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2021 година.

видове одз Пловдив регистър техника РМС 214/2016
 

Моля изчакайте