47 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на ОСЗ (№28)

Регистър на ОСЗ (№28)

регистър МЗХГ ОСЗ
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Ловеч

обекти одз регистър РМС 435/2020 Ловеч предназначение променено
одобрен

Регистър на производствените марки на територията на РДГ Ловеч

Регистър на производствените марки на територията на РДГ ЛОВЕЧ към 24.02.2021 г.

регистър РМС 214/2016 Ловеч РДГ производствени марки
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански планове и програми

Регистър на горскостопанските програми от 2011г. до 2020 включително

одобрени планове програми регистър РМС 214/2016 Ловеч РДГ горскостопански
одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Ловеч

регистър територии преписки промяна РМС 214/2016 Ловеч РДГ горски предназначението
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана към 31.01.2021 г.

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено