53 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен през 2022 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар

земеделие одз плащане регистър рентно Сливен средно РМС 214/2016
одобрен
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020/2021 стопанска година на територията на област Пазарджик в лв. на дка

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020/2021 стопанска година на територията на област Пазарджик в лв. на дка

годишно одз Пазарджик плащане регистър рентно РМС 214/2016 размер
одобрен

Средно рентно плащане област Стара Загора 2021-2022 г.

годишно одз плащане регистър рентно средно РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2021 година.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2021 г., изразено в лева на декар.

годишно одз плащане Пловдив регистър рентно средно средно годишно рентно плащане РМС 214/2016