2 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Пазарджик

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане

годишно информация одз Пазарджик плащане рентно средно 214/2016 размер за определения