38 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017-2018г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2017-2018г.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 размер София град
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2016-2017г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2016-2017г.

годишно информация одз плащане рентно средно РМС 214/2016 размер София град
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2021-2022 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар

земеделие одз плащане рентно Сливен РМС 214/2016