38 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2018/2019 стопанска година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване по землища в област Пазарджик за стопанската 2018/2019 в лева на дка

годишно информация одз Пазарджик плащане рентно средно РМС 214/2016
одобрен

Средно годишно рентно плащане за област Враца 2019-2020 година

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанска 2019-2020 година, изразено в лева на декар.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 Враца