38 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2017 г., изразено в лева на декар

годишно плащане рентно средно
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2016 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

2016 плащане рентно средно РМС 214/2016 ОДЗ Силистра
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2015 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2015 година, изразено в лева за декар.

годишно плащане рентно средно
одобрен

Рентно 2016

Средно Рентно

рентно
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2015 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

2015 годишно икономика плащане рентно средно РМС 214/2016 ОДЗ Силистра година
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2015г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за 2015г.

земеделие плащане рентно