38 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
рентно 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020-2021г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2020-2021г.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 София град
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2019-2020г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за стопанската 2019-2020г.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 София град