75 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
техника 
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана техника по видове за периода от м. 05.2021 г. до м.12.2021 г. с натрупване

видове земеделска монтана одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана техника по видове към 30.04.2021 г.

видове монтана одз техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Земеделска техника Стара Загора към 31.03.2021 г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Стара Загора към 31.03.2021

видове земеделска одз техника РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Земеделска техника Стара Загора към 28.02.2021 г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Стара Загора към 28.02.2021

видове одз техника РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Земеделска техника Стара Загора към 31.01.2021 г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Стара Загора към 31.01.2021 г.

видове земеделска одз техника РМС 214/2016 Стара Загора