60 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
язовири  регистър 
одобрен

Регистър на производствените марки на територията на РДГ Ловеч

Регистър на производствените марки на територията на РДГ ЛОВЕЧ към 24.02.2021 г.

регистър РМС 214/2016 Ловеч РДГ производствени марки
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански планове и програми

Регистър на горскостопанските програми от 2011г. до 2020 включително

одобрени планове програми регистър РМС 214/2016 Ловеч РДГ горскостопански
одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Ловеч

регистър територии преписки промяна РМС 214/2016 Ловеч РДГ горски предназначението
одобрен

Регистър на публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно на територията на областта

Брой и капацитет на регистрираните обекти за съхранение на зърно към 31.12.2020 г. на територията на област Монтана

зърно монтана обекти одз публични регистър складове РМС 214/2016 съхранение зърнохранилища
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана към 30.11.2020 г.

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Публичен регистър на земеделските стопани

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 30.09.2020 г. в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

земеделски монтана одз публичен регистър РМС 214/2016 стопани