67 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
язовири  регистър 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Регистър на сключените договори за наем и аренда на земеделски земи в област Стара Загора, регистрирани в Общинските служби по земеделие.

аренда договори наем одз регистър РМС 435/2020 Стара Загора
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” Бургас към 31.12.2020 г.

бургас имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Благоевград

Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна.

Благоевград земеделски земи имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено неземеделски нужди промяна на предназначението
одобрен

Регистър на производствените марки на Територията на РДГ - Смолян

Регистър на производствените марки

регистър смолян РМС 214/2016 РДГ производствени марки
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОД"Земеделие" Търговище към 15.04.2021г.

имоти одз регистър РМС 435/2020 Търговище предназначение променено