78 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
наем  регистър 
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на територията на област Ловеч

обекти одз регистър РМС 435/2020 Ловеч предназначение променено
одобрен

Сключени договори за наем и аренда на земеделски земи

Регистър на сключените договори за наем и аренда на земеделски земи в област Ловеч, регистрирани в Общинските служби по земеделие.

аренда договори наем одз РМС 435/2020 Ловеч
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански планове и програми

Регистър на одобрени горскостопански планове и програми в обхвата на РДГ Сливен

одобрени планове програми регистър Сливен РМС 214/2016 РДГ горскостопански
одобрен
одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2020 г.

регистър русе територии горски територии площ до 50 дка преписки промяна РМС 214/2016 предназначение РДГ горски
одобрен

Регистър на производствените марки на територията

Регистър на производствените марки на територията на Регионална дирекция по горите - гр. Русе.

регистър русе РМС 214/2016 РДГ производствени марки