1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
горски територии 
одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии до 31.12.2019 г..

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2019 г.

горски територии площ до 50 дка преписки промяна