1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
средно годишно рентно плащане за земеделски земи 
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи, определен в лева/ декар, за предходната стопанска 2018-2019 година, дължимо за стопанската 2019-2020 година за землищата на територията на общините в област Благоевград.

Размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област Благоевград в лева/ декар за предходната стопанска 2018-2019 година, дължимо за стопанската 2019-2020 година, се изчислява на база повече от половината договори, вписани в Служба по вписванията и регистрирани в Общинска служба по земеделие, съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

средно годишно рентно плащане за земеделски земи