1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
Броя на регистрираната на територията на Областна дирекция"Земеделие" гр. Монтана земеделска 
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция"Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.04.2019 г.

Регистрираната на територията на Областна дирекция"Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.04.2019 г.

Броя на регистрираната на територията на Областна дирекция"Земеделие" гр. Монтана земеделска горска техника и машини за земни работи към 30.04.2019 г.