1 намерен резултат

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
издадени разрешителни 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерална вода от находище "Стрелча" към 31.07.2017 г.

издадени разрешителни минерални води