254 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 05.07.2021 г.

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област София-град.

обекти регистър столична РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

кюстендил лица методи РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

обекти Пловдив регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Смолян

Регистър на обектите с обществено предназначение - Приложение № 6 към Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с oбществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции .
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Смолян.
В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

здравеопазване обекти с обществено предназначение РМС 103/2015 РЗИ-Смолян държавен здравен контрол
одобрен

Регистър на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ

Регистър на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в област Варна

варна здравеопазване извънболнична лечебни заведения помощ Специализирана РЗИ медицинска РМС 103/2015