245 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба №5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина

дентална лекари медицина продажба продукти разрешения регистър Разград РЗИ РМС 214/2016 съхранение лекарствени
одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, актуален към 05.07.2021 г.

Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област София-град.

лица методи регистър столична РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални
одобрен

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 05.07.2021 г.

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област София-град.

обекти регистър столична РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

кюстендил лица методи РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

обекти Пловдив регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Смолян

Регистър на обектите с обществено предназначение - Приложение № 6 към Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с oбществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции .
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Смолян.
В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

здравеопазване обекти с обществено предназначение РМС 103/2015 РЗИ-Смолян държавен здравен контрол
 

Моля изчакайте