252 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Варна, съдържа: наименование на лечебното заведение, адрес, електронен адрес, ръководител, длъжност, име

болници варна заведения здравеопазване лечебни регистър РЗИ РМС 214/2016
одобрен

Списък на издадените удостоверения на хосписи в област Варна

Списък на издадените удостоверения на хосписи в област Варна съдържа: номер на удостоверението, притежател, седалище/адрес на притежателя, адрес на хосписа, дата на прекратяване на регистрацията, основание за прекратяване, забележки

варна здравеопазване област хосписи РЗИ РМС 103/2015
одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Велико Търново

Списък на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове в област Велико Търново

болнична помощ здравеопазване
одобрен

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна
съдържа: номер на удостоверението, притежател, седалище/адрес на притежателя, ръководител на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията, основание за прекратяване, забележки

варна дрогерии издадени област регистър удостоверения РМС 214/2016
одобрен

Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Пловдив.

заведения здравеопазване извънболнична лечебни Пловдив помощ регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015