14 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.10.2020

Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ
Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване
Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини

РМС 214/2016
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
 

Моля изчакайте