2 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Медицински персонал към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

общини нси райони области РМС 214/2016 зони статистически персонал медицински
одобрен

Лечебни и здравни заведения към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

заведения здравни лечебни общини нси райони области РМС 54/2019 зони статистически
 

Моля изчакайте