16 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.ноември 2022

Списък на правоспособните лекари в Република България към м.ноември 2022 по региони

лекари лекарски региони регистър съюз РМС 103/2015 БЛС български правоспособни 2022
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистър на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец, съгладно Наредба №9 от 2005г.

обекти област регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение Софийска
одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба № 5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Плевен, РЗИ - Плевен

дентална издадени лекари медицина плевен продажба продукти разрешения регистър РЗИ РМС 214/2016 лекарствени съхраниение
одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи по чл. 171, ал.1 от Закона за здравето за област Плевен

лица методи плевен регистър РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални практикуващи
одобрен

Медицински персонал към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

общини нси райони области РМС 214/2016 зони статистически персонал медицински
одобрен

Лечебни и здравни заведения към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

заведения здравни лечебни общини нси райони области РМС 54/2019 зони статистически
 

Моля изчакайте