7 намерени резултата

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър за първична дентална помощ

Регистър за първична дентална помощ

здравеопазване
одобрен

Регистър на социалните услуги в Община Раднево

Регистър на социалните услуги в Община Раднево към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на аптеките на територията на община Раднево

Регистър на аптеките на територията на община Раднево - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ на територията на община Раднево - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване
одобрен

График за обслужване на пациенти към "Медицински център - I Раднево" ЕООД"

График за обслужване на пациенти към "Медицински център - I Раднево" ЕООД"

здравеопазване
одобрен

Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична дентална помощ

Индивидуални практики за първична дентална помощ (зъболекари) - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

здравеопазване