7 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

габрово заведения извънболнична лечебни помощ регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

габрово дрогерии здравеопазване регистър РЗИ РМС 214/2016
одобрен
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистър на обектите с обществено предназначение - част 1

габрово обекти регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен
одобрен