7 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина в област Смолян, които имат разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.

лекари лекарствени продукти продажба смолян РЗИ РМС 214/2016 съхранение резрешителни
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон.

дрогерии издадени регистър смолян удостоверения регистрация РЗИ РМС 214/2016
одобрен

Списък на лечебни заведения за болнична помощ в област Смолян

Списък на лечебни заведения за болнична помощ в област Смолян

заведения здравеопазване лечебни смолян списък РЗИ РМС 214/2016
одобрен

Регистър по Нареда №5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Съдържа данни за издадените от РЗИ-Смолян разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина по реда на Раздел ІІ от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г.

здравеопазване лекари лекарствени продукти продажба смолян РЗИ РМС 214/2016 съхранение
одобрен

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи по чл. 171, ал. 1 от Закона за здравето

Съдържа данни за издадените разрешения от РЗИ-Смолян на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Смолян.

здравеопазване лица методи регистър смолян РЗИ РМС 103/2015 неконвенционални
одобрен

Регистрър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП) и хосписи в област Смолян, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения.
Регистърът е публичен и съдържа данни, регламентирани в чл. 41 от ЗЛЗ. Считано от 1.4.2019 г. регистърът се води от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

здравеопазване лечебни лечебни заведения регистър смолян хосписи РЗИ РМС 103/2015