4 намерени резултата

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Търговище

Регистър на обектите с обществено предназначение

здравеопазване
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Търговище

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Търговище

здравеопазване
одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Търговище

Списък на лечебните заведение за болнична помощ в област Търговище

здравеопазване
одобрен

РЕГИСТЪР на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

РЕГИСТЪР
на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти
от лекари и лекари по дентална медицина

здравеопазване