249 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

РМС 214/2016
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистър на обектите с обществено предназначение

РМС 103/2015
одобрен

Регистър на дрогериите

велико търново дрогерии регистър РЗИ РМС 214/2016
одобрен
одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.10.2020

Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ
Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване
Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини

РМС 214/2016