253 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Кърджали

В регистъра са въведени следните данни: № по ред и дата на издаденото удостоверение, седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация, име на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията и основанието за прекратяване, забележки по вписани обстоятелства.

дрогерии издадени Кърджали регистър удостоверения регистрация РЗИ РМС 214/2016