249 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Регистър на редовните членове на Български зъболекарски съюз за 2019 г.

Регистър на редовните членове на Български зъболекарски съюз за 2019 г.

одобрен
одобрен

Регистър на обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Регистърът съдържа данни за обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, които са регистрирани на територията на област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта, вид на бутилираната вода, фирмено наименование, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.