10 намерени резултати

избрани теми:
Здравеопазване 
одобрен

Медицински персонал към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

общини нси райони области РМС 214/2016 зони статистически персонал медицински
одобрен

Лечебни и здравни заведения към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини

заведения здравни лечебни общини нси райони области РМС 54/2019 зони статистически
одобрен

Списък на самостоятелни медико-технически лаборатории (зъботехнически) - Варна

Списък на самостоятелни медико-технически лаборатории (зъботехнически) - Варна съдържа: № по ред, Фирмена регистрация, Име на управител, Адрес на регистрация, Рег. №, Специалност

варна здравеопазване зъботехнически медико-технически лаборатории смтл РЗИ
одобрен

Списък на самостоятелни медико-диагностични лаборатории - Варна

Списък на самостоятелни медико-диагностични лаборатории - Варна съдържа: № по ред, Фирмена регистрация, Име на управител, Адрес на регистрация, Рег. №, Специалност

варна здравеопазване лаборатории смдл РЗИ медико-диагностични
одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Варна

Регистърът на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - Варна съдържа: № по ред, Рег. номер, Име на лицето, Описание на неконвенционалният метод, Адрес, където ще работи, Телефон

варна здравеопазване неконвенционални методи регистър на лицата РЗИ РМС 103/2015